Home

Vrstevnice na mapě

Výškopis je na topografických mapách znázorněn vrstevnicemi (izohypsami), což jsou křivky, které spojují na mapě body se stejnou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy, jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem - ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic) vrstevnice, izohypsa - čára na mapě vyjadřující místa o stejné nadmořské výšce. Rozeznávají se v. zákl. (zdůrazněné) a pomocné (značené přerušovanými čarami). Na mapách větších měřítek jsou v. po 10 a 25 m, na mapách středních měřítek obvykle po 50 a 100 metrech

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body nacházející se ve stejné nadmořské výšce. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy, například 10 metrů, 20 metrů, 50 metrů apod Někdy bývá uveden u mapy, někdy najdete tento údaj ve vysvětlivkách u značek vrstevnice. V mapě najdete základní vrstevnice a pak také několik zdůrazněných. Několikrát jsem se setkala s tím, že si lidé mysleli, že na místě zdůrazněné vrstevnice by měla vést cesta. Není tomu tak Vrstevnice spojují místa se stejnou nadmořskou výškou a obvykle jsou od sebe vzdáleny 10 nebo 20 výškových metrů. Jaký je rozestup vrstevnic na vaší mapě, zjistíte jednoduše tak, že si na mapě najdete údaj ekvidistance. Vrstevnice na mapě znázorňují různé terénní tvary - kopce, hřebeny, údolí atd Co najdeme na mapě. Na líci turistické mapy je obvykle geografické znázornění (vrstevnice, kóty, lesy, vodní plochy, silnice, cesty, železnice) doplněné o barevné turistické cesty a další orientační značky. Barevnost cest na mapě odpovídá barvě turistických značek, jimiž je cesta označena v terénu aneb není Vrstevnice jako vrstevnice... Víte ještě o dalších stránkách na téma mapy?!? Stačí mi poslat odkaz na některý z mých kontakt ů. Železná opona v mapě; Mapy cyklotras a turistické mapy. Prahou na kole zelená mapa Prah

Základy orientace v terénu a topografie - 1

 1. Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem
 2. Co znamená zkratka KKOV na maturitním vysvědčení a kde ji najdu? (1 odpověď) Jak psát recenzi na odbornou knihu? (1 odpověď) Jak mám oslovit člověka s tituly doc. RNDr., CSc.? Pane docente? (4 odpovědi) Co znamená prezenční studium a co kombinované? (2 odpovědi
 3. 1 Barva na mapách Tvorba tematických map podzim 2010 Voženílek(1999), Čerba(2006), Friedmannová(2000), Kaňok(1999), Pratt (2001) Patří mezi optické vlastnosti kartografického znaku důležitý prostředník mezi mapou a uživatelem funkce: nositel informace; přehlednost, estetika, rozlišitelnos
 4. Protože vrstevnice jsou od sebe stejně vysoko, tak tam, kde jsou na mapě hustě vedle sebe bude svah strmý, tak, kde jich je málo bude rovina. Jak moc strmý ale bude záleží na konkrétní mapě, protože mapy se liší měřítkem i výškovám rozdílemmezi vrstevnicemi

Vrstevnice 3. Podívejte se na výřez mapy a odpovězte na otázky. Na mapě jsou pouze vrstevnice a potoky. Interval vrstevnic je 10 metrů. O projektu Časté dotazy Novinky Autoři projektu YouTube kanál. Návody Návody pro učitele Návody pro rodiče Učitelský mód Podloženo výzkumem Je zmenšeným obrazem terénu. Tvar terénu zobrazují tzv. vrstevnice(čáry na mapě), z nich je možno poznat zda se jedná o rovinu, stoupání nebo pokles. Dalšími důležitími údaji na mapě jsou mapové značky viz. dále. MĚŘÍTK Vrstevnice jsou hnědé čáry na mapě znázorňující kopce. Jedem-li po vrstevnici prstem, jedeme po místě, kde je stejná nadmořská výška. Na obrázku vpravo je znázorněn kopec Kněhyně. Vrstevnice jsou tam vyznačené každých 10 výškových metrů, přičemž každých 50 m je silnější vrstevnice označená nadmořskou. Čteme vrstevnice. Křivkám na mapě, které spojují body se stejnou nadmořskou výškou, nebude od věci věnovat víc pozornosti. Setkáte se s třemi základními typy vrstevnic - vrstevnice základní (nepřerušované tenké hnědé linie), zesílené (rovněž nepřerušované, ale zesílené linie) a doplňkové (zakreslují se čárkovanou čarou a používají se v takových. vrstevnice - křivka spojující 2 body, jejichž kóty jsou stejná čísla . Obr. 8 - vrstevnicový plán. Obr. 9 - aplikace bodů a křivek v topografické mapě. Body na topografické ploše

Vznikne tak bod, na kterém právě stojíte. Vrstevnice. Dalším prvkem, který najdeme na turistické mapě, jsou vrstevnice. Vrstevnice je myšlená čára spojující místa se stejnou nadmořskou výškou. Hlavní vrstevnice jsou vyznačeny tmavší nebo silnější čárou a je na nich číslem vyznačena nadmořská výška Vrstevnice jsou totiž čáry, které spojují body se stejnou nadořskou výškou. Jsou to ale čáry pomyslné - v krajině je nikde nenajdete. V mapě jsou značeny obvykle hnědou barvou. Čím hustší vrstevnice na daném místě jsou, tím větší stoupání/klesání vás čeká

vrstevnice Vševěd

Vrstevnice na mapě - Yin

Novinku si můžete vyzkoušet kdekoliv na mapě, stačí si v turistickém režimu zapnout 3D pohled. Díky tomu, že lze pohled libovolně naklápět a otáčet, získáte reálnou představu o terénu. 3D mapy fungují i v zimní mapě, kde u sjezdovek zobrazí i jejich obtížnost a snadno poznáte sklon svahu Měření sklonu svahu na mapě. Na plánovací fólii (Planzeiger) máme stupnici rozestupů vrstevnic pro mapy 1:25 000 a 1:50 000 a pro vrstevnice v rozmezí 20 m nebo 10 m. Na mapě máme svah, jehož sklon chceme měřit, zpravidla zvolíme nejprudší místo svahu. Okraj měřítka přiložíme kolmo na vrstevnice mosoj. Vrstevnice nevím. Ale nadmořskou výšku každého místa v ČR zjistíš na této mapě. Zvětši ji a poklepem na požadované místo zjistíš ůdaje o tom místě včetně nadmořské výšky II. Část - výškový profil povrchu Země na mapě. Hory a nížiny jsou na mapách zpravidla odlišené barvou, údaji o nadmořské výšce a na některých mapách také vrstevnicemi. Vrstevnice jsou čáry, které spojují místa se stejnou nadmořskou výškou. Vrstevnice jsou používány hlavně na mapách s velkým rozlišením. Čím jsou na mapě vrstevnice hustší, tím je terénní nerovnost prudší. Jestliže cesta vede tak, že kopíruje vrstevnici, bude stoupání či klesání nepatrné (na obrázku šipka údolí, kudy vede železnice). Jestliže cesta vrstevnice přetíná nebo je na ně dokonce kolmá, budeme stoupat k vrcholu přímou cestou (na.

Základní orientace v mapě 4Camping

 1. Od vrstevnice 320 k té silné je to pět vrstevnic a k vrcholu na kótě ještě další čtyři a vrchol je ještě o kousek. Takže usoudíme, že od silné vrstevnice 320 m n.m k té další silné to je asi 10 metrů, takže jsme na 330 metrech a pak ještě čtyři vrstevnice o 330 k těm 338
 2. množství prvků, které se ponechá na mapě geometrická generalizace-zjednodušení tvarů a obrysů (výstupky na objektech, posuny kresby) (vrstevnice, sídla) generalizace kvalitativních charakteristik -snížení počtu rozlišovacích parametrů (slučování druhů pozemků, tříd silnic, skladba lesů apod.).
 3. The most frequently used website www.mapy.cz enables a detailed search through the maps of the Czech republic and Europe. It offers detailed maps of all Czech cities and towns, route planner, location search and company search

Jak číst v mapě? Noviny Lidovky

 1. Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps
 2. Mapová aplikace pro prohlížení produktů ČÚZK
 3. Tvar terénu je na mapě znázorněn pomocí vrstevnic, které spojují body ve stejné nadmořské výšce. Vrstevnice jsou kresleny zpravidla po 10 nebo 20 metrech. Tento údaj si můžete ověřit v legendě mapy. čím blíže jsou vrstevnice na mapě zakresleny, tím je svah příkřejší a opačně
 4. Orientace v mapě navíc není nic složitého. Při zjišťování nadmořské výšky v mapě nám budou nápomocné tzv. vrstevnice. Ty na mapě spojují body se stejnou nadmořskou výškou a utvářejí reliéf daného terénu. Díky nim tak můžeme snadno zjistit, jaký je tvar dané hory či zda nás čeká strmý výstup na vrchol
 5. Na mapách o výšce vypovídá barevné značení. Zelené plochy znázorňují nížiny do 200 m n. m. Odstíny hnědé znamenají vysočiny nad 200 m n. m. U významnějších vrcholů jsou v mapě uvedeny číselné údaje o jejich nadmořské výšce. V podrobnějších mapách změny výšky v krajině popisují vrstevnice

Turistické značky slouží k rychlé a snadné orientaci na mapě, pokud hledáme nějaké určité místo. Mohou pomoci naplánovat a předem sestavit zhruba vybranou trasu. Turistických značek a jejich možností vyobrazení je hafo. Jako ukázku zde uvádíme 74 vybraných značek Vrstevnice jsou zakresleny v závislosti na měřítku mapy a členitosti povrchu. Pro zvýšení prostorového dojmu se vrstevnice používají ve spojení se stínováním. Stínování působí plasticky, provádí se za předpokladu, že krajina je osvětlena od severozápadu (zastíněné jsou jihovýchodní svahy) Kompas a vrstevnice dobrými pomocníky. Kompas vám pomůže určit opěrné body, změřit vzdálenost na mapě, najít sever a hlavně se na mapě zorientovat. Držte kompas na dlani před sebou a otáčejte s ním, dokud nebude obarvená magnetická střelka srovnaná se severem na růžici. Pak otočte mapu tak, aby sever na mapě a.

Učitel nakreslí na tabuli průřez a půdorys ostrova. Na tom žákům vysvětlí, co jsou vrstevnice, a postup práce. Je důležité znázornit vrstevnice (vrstvy kartonu) a skutečný tvar kopců na ostrově (na obrázku zelenou fixou). Na půdorysném zobrazení vysvětlíte, jak se znázorní údolí, kudy poteče řeka Jsou-li některé vrstevnice v mapě vykresleny blíže než 0,2-0,3 mm, mohou tyto čáry splývat. V takovém případě se některé vrstevnice při vykreslování vynechávají. Zaměřte se na část území České republiky, ve které se nachází co největší výškové rozdíly 10 VRSTEVNICE 10.1 Vrstevnice základní 245,190,64 vrstevnice pomocná bez rozlišení 10.2 zdůraznná Vrstevnice 245,190,64 vrstevnice pomocná bez rozlišení 10.3 Vrstevnice doplňková 245,190,64 10.4 240 Popis nadmořské výšky vrstevnic 245,190,64 typ písma 740-0 Vrstevnice základní vrstevnice pomocná bez rozlišení zdůrazněná vrstevnice pomocná bez rozlišení Vrstevnice doplňková VRSTEVNICE Osamělá skála, osamělý balvan Rokle, výmol Sesuv půdy, suť Skalní útvary Skupina balvanů Řada balvanů Vstup do jeskyně 214,2 Popis nadmořské výšky bod

Vrstevnice a Hřbetnice · Vidět víc » Hloubnice. Severního mořes hloubnicemi v odstupu 200 metrů Hloubnice neboli izobata je čára, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou hloubkou od vodní hladiny. Nový!!: Vrstevnice a Hloubnice · Vidět víc » Izolini Kliknutím na vyhledávání v okolí se uprostřed mapy zobrazí ukazatel středu oblasti hledání, který lze přidržením levého tlačítka myši přesunout na libovolné místo na mapě. Vyhledávat v okolí je možné ubytování , restaurace , všechny druhy služeb , turistické informace a také. Husté vrstevnice znázorňují strmý kopec (jeho svah rychle nabírá výšku). Na mapách padesátkách bý-vají vrstevnice po 10 metrech, na stovkách po 20 metrech. sever na mapě - většina map je kreslena tak, aby její horní okraj směřoval přesně k severu. Pokud tomu tak není, vyznačuje orientaci mapy nakreslená. sloví v mapě by měla tvořit standardizovaná geonyma čili geografická jména a endonyma, tedy názvy objektů v jazyce té země, na jejímž území se nachází (např. London, Warszawa, Venezia). Vžitá jména (exonyma) vznikají v jazyku země, na jejímž území se objekt nenachází (Londýn, Varšava, Benátky)

Vrstevnice. Terén znázorňují vrstevnice - kdybys rozřízl bramboru vodorovně na stejně silné plátky, bude okraj každého plátku vlastně vrstevnicí. Vrstevnici v terénu nenajdeš, je to jen pomocná čára na mapě, která spojuje body stejné nadmořské výšky zobrazuje vrstevnice (turistická mapa) Plánování trasy dělám tak, že na mapě zadám výchozí a cílový bod mapy.cz navrhnou trasu a já si tu trasu v některých místech upravuji. Někde v průběhu trasy si naklikám další body, kterými chci projet, projít

Mapové značky - Frau

Vrstevnice jsou distribuovány jako obvykle v offline datech, pokud nevíte jak se takové mapy instalují, stačí si přečíst Návod na instalaci offline map, zveřejněný zde v návodech. Po připojení na internet si otevřete seznam offline dat Menu -> Nastavení -> Offline data -> Stáhnout a vyfiltrujte svou zemi, například czech. mapa, orientace na mapě, práce s mapou, měřítko mapy, vrstevnice. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání Editovatelný obrázek k orientaci na mapě (var. 2) Jiný formát: 5,45 MB

mapy - vrstevnice

Sever na mapě je vždy na horním okraji mapy. Legenda: Každá mapa obsahuje legendu, která nám popisuje jednotlivé symboly používané na mapě. Můžeme z ní tak vyčíst, kde nalezneme turistické památky, kde je možnost občerstvení nebo ubytování, po jakých značených cestách se můžeme pohybovat apod. Vrstevnice Vrstevnice nám pomáhají rozpoznat na mapě tvar terénu. Dokážeš poznat který ze dvou kopců je vyšší? Pomůcky: sady zalaminovaných kartiček kopců Časová náročnost: 20 minut Prostor: tělocvična, venku Cíl: Porozumět tomu, co jsou vrstevnice. Umět porovnat výšku dvou objektů Rychlý překlad slova vrstevnice do turečtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Turecko-český slovník zdarma Na dnešních moderních mapách se značí 1:xxxxxxxxx. (nečte se: jedna děleno x, ale jedna ku x). První číslo značí jeden centimetr na mapě, druhé číslo říká kolika centimetrům v terénu odpovídají. Vrstevnice jsou tzv. výškové čáry, které spojují místa se stejnou nadmořskou výškou. Nadmořská výška je.

Mapy.c

Na politické mapě Evropy v atlasu najděte trasu Vídeň-Praha-Paříž-Londýn-Berlín a popište ji pomocí azimutů . 2. Orientace mapy a určení stanoviště v mapě. 1) umístíme buzolu do rohu mapy. 2) na otočném kruhu buzoly nastavíme značku severu (N, 0°)ke střední směrové čář Body neležící na dané ekvipotenciále rozhodně nejsou v žádné množině, autorem nazývané potenciONála, taková množina se v elektrotechnice ani fyzice rozhodně nepoužívá (byl by to zjevný nesmysl)!! Koukněte se třeba na ty vrstevnice na mapě a pochopíte Na mapách jsou znázorněny vrstevnice se základním odstupem 10 výškových metrů (v nejvyšším přiblížení i 5 výškových metrů). Turistické trasy. Turistické trasy KČT jsou vygenerovány z dat OpenStreetMap. Navigujte se rychle dle Vaší aktuální polohy, zjistěte informace o parcele, územním plánu, technické mapě

Survivalschool - survival a bushcraft s Bearem Petrem

Mapa s vrstevnicemi Odpovědi

Na teto mapě nemusí být kresleny vrstevnice a další topografické značky. Plány měst ale obsahují názvy ulic, významné objekty (nemocnice, kino, divadlo, škola,) apod. Nezapomínejte na rejstřík ulic, který může pomoci při dolušťování. GPS. Na některých hrách jsou povolené GPS, jinde se povolují pouze pro záznam. Vodstvo je na mapě znázorněno modrou barvou. 1 cm na mapě s měřítkem 1 : 25 000 odpovídá 250 m ve skutečnosti. Sever je na mapě nahoře. Jih je na mapě dole. Východ je na mapě vpravo. Západ je na mapě vlevo. Soubor map vydaných knižně se nazývá atlas. Základní vrstevnice jsou v mapě obyčejně po pěti metrech vrstevnice f (geogr.) (na mapě) curbă f de nivel, izohipsă f: Reklama: nivel: curbă f de nivel (geogr.) vrstevnice (na mapě) Reklama: Další užitečné portály www.nechybujte.cz - váš online průvodce světem spisovné češtiny; www.dict.com - největší slovníkový portál pro 34 jazyků ve všech kombinacích

V případě dobrého čtení vrstevnic na mapě jsme schopni posoudit terén, který nás čeká a dle toho také plánovat trasu. Volíme mapy s ekvidistancí (vzdáleností jedné vrstevnice od druhé) 20-25m, při ekvidistanci 50m nebo 100m je schopnost číst terén zhoršena 4. Uveď, co na mapě znázorňují tyto značky. (3 body) <1> Letiště. <2> Parkoviště. <3> Přístav. Test - Mapy, varianta B Jméno: 1. Jakou barvou bývají na mapách malých měřítek zpravidla hory? (1 bod) Hnědou. 2. Co je to vrstevnice? (1 bod) Čára spojující místa o stejné nadmořské výšce. 3 zobrazení kontur (vrstevnice, popř. izobary na mapě atd.) 12: wireframe: zobrazení průběhu, popř. naměřených hodnot ve formě 3D povrchu (drátový model) 13: levelplot: zakódování výšky formou barevné informac To znamená, že 1 cm na mapě odpovídá 500 m, 250 m, resp. 1 km ve skutečnosti. Mapy pro orientační běh ale zobrazují daleko menší území, zato ho potřebují mít zakresleno hodně podrobně, takže sahají po větších měřítkách, a to od 1 : 2 000 po 1 : 10 000, tedy 1 cm na mapě odpovídá 20 až 100 metrům

Měřítko sklonu na mapě. K měření potřebujeme tzv. plánovací fólii. Na plánovací fólii je stupnice rozestupů vrstevnic pro mapy 1:25000 a 1:50000 a pro vrstevnice v rozmezí 20 m nebo 10 m. Na mapě najdete svah, jehož sklon chcete měřit, zpravidla zvolíte nejprudší místo svahu. Okraj měřítka přiložte kolmo na vrstevnice Značení na mapě. Pro rychlejší orientaci v mapách jsou tu vrstevnice. To jsou linky, které spojují na mapě místa se stejno namořskou výškou. Jejich měřítko se liší podle velikosti mapy. Bývají nejméně 5 výškových metrů od sebe. To jsou ty tenké. Tlusté vrstevnice označují nejčastěji stovky metrů Ani na mapě, kterou odkazuješ, není poznat, jestli je kulatá věc východně od stromu díra, nebo vrchol. Tady je asi z kontextu poznat, že to bude vrchol, protože díra se takhle nevyskytuje (až na vytěžené povrchové doly), ale jsou i komplikovanější situace - Uveďte základní informace o mapě (název, autora mapy a vydavatele, rok vydání). - V jakém je mapa měřítku a kolik m či km znázorňuje 1 cm na mapě? - Po kolika m jsou vrstevnice v mapě a jakou jsou znázorněny barvou, jakou barvou a značkou jsou znázorněny silnice a železnice Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem - ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie

Základy práce s mapou - ARGO z

měřítku mapy a na sklonu v celkovém převýšení terénu závislá, se klade požadavek, aby minimální rozestup vrstevnic na mapě byl 0,2 - 0,3 mm, aby bylo možno vrstevnice vykreslit nebo vyrýt v celém průběhu a nedošlo k jejich splynutí. Pro každou mapu se stanoví nejprve tzv. základní interval vrstevnic Vrstevnice . jsou čáry, které spojují na mapě body o stejné nadmořské výšce. Můžeme si je představit tak, že kdybychom po vrstevnici šli jako po stezce, půjdeme stále po rovině. Rozdíl v nadmořské výšce mezi dvěmi sousedními vrstevnicemi se nazývá vrstva. Jejich odstup se řídí měřítkem mapy V barevných mapách se značí vrstevnice vždy hnědou barvou. Určování výšek z map. Nadmořská výška je absolutní rozdíl mezi daným bodem a hladinou moře. V mapě ji lze určit dvěma způsoby: Určování výšek z kót - v každé mapě jsou uvedeny na výrazných místech (vrcholy kopců, křižovatky cest apod.) 10k mapy jsou online na internetu. Neni treba chodit na urad a listy kupovat. I kdyz mi pripada, ze je na internetu starsi verze nez ta soucasna tistena. Alespon tedy u nekterych listu. Kazdopadne, vrstevnice se menit nebudou. Jen bych doplnil, ze vetsinou jsou 2m, ale v hornatem terenu jsou 5m. Na internetu je cela CR Klikněte do mapy na místo, jehož GPS souřadnice si přejete znát. Odkaz. Legend

vrstevnice v mapě ČR s možností vyhledání podle nadmořské výšky ) nově: vrstevnice v mapě ČR s možností vyhledání podle nadmořské výšky pro zobrazení signálu GPS v InfoMapě použít protokol NMEA 0183 i vyšších verzí než je 2.0 (poslední testovaná verze je 3.01) (další podporované formáty: Rockwell Binary. Zakreslení trasy v mapě na PC - vloženo do Poradna: Ahoj, začínám v geocachingu a mám dotaz: Chtěl bych si zakreslovat trasy jednotlivých odlovů dodatečně do svého PC do map. Existuje aplikace, která by mi toto umožnila ? Jedná se o to, že po odlovu několika cache najednou třeba při prodlouženém víkendu bych si chtěl trasu podrobně zakreslit do mapy v PC

Vrstevnice - Procvičování online - Umíme fakt

Hlavní rozhodčí vylosuje topografické a turistické značky (5 turistických a 10 topografických. Pro žákovské kategorie na bílém podkladě. Pro rozlišení lze u NMŽ použít modrý podklad. Pro kategorie dorostu a dospělých na červeném podkladě.) - ze souboru značek vydaných pro TZ - podle následujícího klíče podnět; video; blog; iKatastr. vrstevnice na pravidlech českého pravopisu. Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel Vrstevnice. Vrstevnice je křivka spojující místa se stejnou nadmořskou výškou. Na mapě jsou dva druhy: slabší po 10 metrech a silnější po 50 metrech. Tam, kde jsou blíž u sebe je svah strmější a naopak

Mapa, buzola a orientace :: Mikan 33, Opav

Mapa je zmenšeným obrazem terénu z ptačí perspektivy (z letadla nebo pohledu letícího ptáka). Tvar terénu zobrazují tzv. vrstevnice (čáry na mapě), z nich je možno poznat zda se jedná o rovinu, stoupání nebo pokles. Dalšími důležitími údaji na mapě jsou mapové značky, o těch ale až jindy Katastrální mapa. Katastrální mapa je mapou velkého měřítka (1 : 1 000, 1 : 2 880 apod.). V současnosti je vedena na více než polovině území České republiky v elektronické podobě (dále jen digitální mapa), ve zbylé části území v podobě analogové DOPLŇKOVÉ VRSTEVNICE OD SEBE 5m; MĚŘÍTKO NA MAPĚ První informací mapy je její měřítko, to znamená, jak velké je zmenšení mapy od skutečnosti. Platí, že čím je měřítko menší, tím je přesnost mapy větší. Nejpoužívanější horské a turistické mapy jsou v měřítku 1:50.000, to znamená, že 1 jednotka na mapě.

Vrstevnice - Škola hro

- kartografické zobrazení určuje vztah polohy bodu na zeměkouli k poloze odpovídajícího bodu na mapě . 1) Podle vlastností kartografických zkreslení vrstevnice, kóty a barevná hypsometrie - Vrstevnice (izohypsy) jsou izolinie spojující místa o stejné nadmořské výšce;. 4. Co znázorňuje v mapě: a) výškopis- obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob znázornění reliéfu, např. stínováním terénu b) popis- Popis je souborem všech slovních výrazů apísmen v mapě Vrstevnice a stínování. Tento modul poskytuje zobrazení vrstevnic a vrstvy stínování kopců, které mohou být zobrazené na standardních OsmAnd mapách. Tato funkce je vhodná především pro sportovce, turisty, chodce a vůbec všechny, které zajímá profil terénu

GC4XF2C Orientacni beh - Kacerske mistrovstvi ve sprintuMetoda izolinií, kreslení vrstevnic v mapě | TematickáSNĚŽNICOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ NA HŘEBENU VELKÉ FATRY | Trail

Využití na SŠ. lze využít i na střední škole. kde místo předlohy obrazu je popis reliéfu pomocí odborných termínů (sedlo, koryto, kupa, hřbet, kaňon, lze využít i určování polohy ostrovů pomocí azimutu a měřítka Vrstevnice. Požadavkem NP České Švýcarsko bylo vytvoření vrstevnic vhodných pro tisk v mapě 1:10 000. Za tímto účelem byl původní rastr LLS převzorkován na velikost pixelu 10 m. Z tohoto nově vzniklého rastru byly extrahovány body s informací o nadmořské výšce (1 bod/pixel) Jeden centimetr na mapě je tedy 500 metrů ve skutečnosti. Měřítko mapy je buď číselné, nebo grafické. To pomáhá při měření vzdálenosti přímo na mapě. Ekvidistance vrstevnic udává, po kolika výškových metrech jsou vrstevnice zobrazeny. V mapách s měřítkem 1:50 000 jsou vrstevnice zpravidla zobrazeny v intervalu 10 m Vrstevnice. Vrstevnice je křivka, která na mapě, či v terénu, spojuje body se stejnou, předem určenou, nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem. Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice Obrázek Courbe niveau od No machine-readable author provided

 • Společný slovanský jazyk.
 • Halloween 2 csfd.
 • Vodní polo praha.
 • Chipmunkové 5.
 • Slovenská trikolora.
 • Jak bude vypadat svět za 100 let.
 • Palladium price.
 • Recept kuřecí řízky v cornflakes.
 • Goat film.
 • Zooey deschanel csfd.
 • Fyzioterapie panevni dno praha.
 • Peugeot 5008 cena.
 • Maverick vinales.
 • Geococcyx californianus.
 • Vratné lahve youtube.
 • Tetovani barevne cary.
 • Sklápěcí kolejiště.
 • Zařizovací předměty značky.
 • Xperia z3 kompakt.
 • Jana stryková divadlo.
 • Revoluční angličtina 3. generace recenze.
 • Vizitka vzor.
 • Jak začít lonžovat koně.
 • Soutěže pro malé děti.
 • Myasthenia gravis lázně.
 • Výroba tradičních českých brambůrek končí.
 • Cnc soustruh proxxon.
 • Veterina mělník.
 • Tribo tattoo & piercing praha smíchov.
 • Lidl sprchovy set.
 • Mezinárodní řidičský průkaz plzen.
 • Francouzské zakončení dopisu.
 • Mullet účes.
 • Obvod a obsah 5 ročník.
 • Nejtěžší tank na světě.
 • Nošení brýlí zhoršuje zrak.
 • Lemonade mouth zkouknito.
 • Osové struktury zárodku.
 • Damejidlo akce 1 1.
 • Nba online live free.
 • Vysoká škola brno informatika.