Home

Chiromantie čára života

Čtení z ruky - Čára života - Vestirna

Celá chiromantie neboli čtení z ruky, je založená především na rozmístění, vzhledu a délce jednotlivých čar, které jsou vepsané ve dlani. Tou nesporně nejdůležitější je čára života. Správná čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem a stáčí se dolů k zápěstí, kde končí Čára života vypovídá o Vaší chuti k životu. Intenzita, se kterou probíhá Vaší dlaní, naznačuje s jakým úsilím a vůlí se účastníte dění kolem Vás. Někteří lidé zakoušejí svět pasivně, jsou stále zasnění, schází jim skutečné vášně a zapálení pro věc Na dlani se dají rozlišit tři hlavní čáry, známé z chiromantie jako čára života, čára hlavy a čára srdce. Čára života nebo rýha země. Začíná mezi ukazováčkem a palcem a probíhá obloukem kolem vyvýšeniny při palci. Vypovídá o vitalitě a zdraví a sklonu k nemocem ČÁRA HLAVY běží od hřbetu ruky nad palcem směrem k měsíční straně ruky - strana u malíčku. Na čáře hlavy je důležitá délka - ukazuje na chytrost, ale také to odkud a kam čára směřuje. Pokud je začátek v místě, kde začíná čára života, pokud obě vycházejí z jednoho místa, jde o harmonické postavení

Čáry na dlani vám ukážou, co vás čeká! Choroby, nevěra

Čtení z ruky - věštění chiromantie onlin

Pojďme nakonec vyjmenovat alespoň ty zásadní čáry našich dlaní. Jsou jimi čára života, čára hlavy (myšlení) a čára srdce. Významnou čarou je i čára osudu, čára sluneční nebo čára intuice a zdraví. Ostatních (vedlejších) čar je celá řada a platí, že ne všechny najdete na každé ruce Čáře anděla strážného se někdy říká druhá čára života. Ne snad proto, že se nachází vedle ní, ale proto, že znamená spásu, ochranu a silnou podporu. Jestliže jde čára anděla strážného paralelně s čarou života téměř po celé její délce, znamená to, že dotyčný bude pod ochranou po celý svůj život ČÁRA HLAVY. Začíná nad palcem a téměř kolmo na dlaň směřuje k malíčku. Zde platí, že čím delší, tím větší inteligencí oplýváte. Pokud začíná ve stejném místě jako čára života, žijete v harmonii. Když jejich cesty vedou společně, prozrazuje to o vás, že nemůžete překročit stín svého rodu Zřejmě nejdůležitější čarou je čára života. Ta začíná na hřbetu ruky a vine se kolem palce, končí až u zápěstí. Ač si to mnoho lidí myslí, u čáry života není rozhodující její délka. Pro chiromanty je důležitější spíše její intenzita

Zdvojená čára znamená soužití s partnerem, se kterým si však nebudou navzájem zasahovat do života. Takoví lidé a jejich partneři mají rozdílné zájmy. Pokud se čára Apollonova v této oblasti ztrácí, měl by být člověk varován, aby neriskoval vlastní dům ve spekulativních záležitostech Čára života je jediná na vaší dlani, kterou lze rozdělit do přibližné věkové stupnice a použít ji k předpovězení hlavních událostí s přesností asi jednoho roku. Když si vezmete měkkou tužku, můžete rozdělit svou čáru života na tři stejné úseky Čára osudu dělí dlaň na oblast instinktů (strana palcová) a oblast intuice (úderová strana). Vlastnosti člověka jsou ovlivněny umístěním počátku linie. Začíná-li linie osudu : Na čáře života - všechno co člověk dělá, podřizuje přáním svých blízkých, když se pro něco nadchne, jen tak ho něco neodradí Chiromantie je podle něj věda jako každá jiná a vyžaduje důkladné studium. Co na rukách nevidí, to nevyslovuje a nedělá fatální soudy. Dobře ví, že záleží na každé maličkosti. Nikdy totiž nemůžeme tušit, jak se věci vyvinou, a krátká čára života rozhodně neznamená, že je naše pouť u konce

Věštění z ruky (tzv. chiromantie) je stále v módě. Dokonce se dá říci, že mnoho žen ji objevilo na začátku 21. století a celý svůj život řídí podle toho, jaké mají na ruce čáry. Ale své dlaně zkoumají i muži. Věděli jste, že na dlani máme čáru, která vám poví, jak skončí váš vztah Jsou jimi čára života, čára hlavy (myšlení) a čára srdce. Významnou čarou je i čára osudu, čára sluneční nebo čára intuice a zdraví. Ostatních (vedlejších) čar je celá řada a platí, že ne všechny najdete na každé ruce Pokud je čára života velmi narušená nebo rozlámaná, linie osudu se velmi často zdvojuje a tvoří součást čáry života. Dlouhá a přímá čára osudu je poměrně neobvyklá. Takovou můžeme nalézt na rukou svědomitých lidí, kteří směřují k předem danému osudu, a stále plní, co se od nich očekává Tato čára*začíná nad Venušiným vrchem a věštíme z ní stav života. Je-li tato linie dlouhá a čistá, tj. nepřerušená žádným hlubokým bodem, skvrnou nebo bradavicí, znamená pevné zdraví, vysoký věk, veselou mysl a duševní sílu

Chiromantie - věštění z ruky. O ukončení lidského života. Taková čára na Venušině vrchu značí smrt daleko od rodné země. 6. Jestliže je tato hlavní linie obrácena k linii štěstí nebo k stolní linii, anebo když se jich dotýká, neznamená nic dobrého. Takový člověk prožije mnoho neštěstí, zármutku a bídy. Chiromantie. Čtení z ruky neboli chiromantie je starobylé vykladačské umění, díky kterému dokážeme odhadnout charakter, rozpoznat schopnosti a vlohy, posoudit zdravotní stav, ověřit dispozice a stanovit potenciál. Čára života : Je považována za měřítko vitality a radosti ze života, naznačuje tělesnou konstituci a. Krátká čára je znakem sobectví a nepříliš šťastného a klidného milostného života. Je také ukazatelem promiskuity. Dlouhá čára prozrazuje, že jste velcí idealisté a romantici. Celý život hledáte pravou lásku. Je-li čára výrazná, pak se vám to snadno podaří. Přerušovaná čára naznačuje citovou nestálost.

Čára osudu a čtení z ruky. Má-li osudová rýha ve svém středu vystupující větve, slibuje v polovině života úspěch. Chiromantie - čtení z ruky - další články. Čtení z ruky - životní dráha - životní čár a. Hlavová rýha - čáry hlavy a čtení z ruky Čára života nám ukazuje životní sílu a vitalitu. Čára srdce nám říká o zdravotním stavu a o citech. Čára osudu nám říká, zda má člověk svůj osud pevně v rukách či nikoliv. Pokud čára osudu na dlaní úplně chybí, tak to znamená, že si osud neřídíte sami Čára života. Čára života se naopak nachází nejníže základně dlaně, většinou je hodně zakřivená. Pokud je naopak spíše rovná, svědčí o nedostatku sebedůvěry a sebevědomí. Je to vůbec nejdůležitější linie na dlani, protože z ní lze vyčíst celkovou vitalitu i délku samotného života Čára života je stěžejní linkou, která se obloukovitě táhne směrem z prostoru mezi palcem a ukazováčkem dolů k zápěstí, mnohdy také obtáčí palec v určitém rozestupu. Rozhodující je nejen délka a tvar čáry života, ale třeba i to, zda je někde přerušená, znovu navazuje či se proplétá s jinými čarami ČÁRA ŽIVOTA. Nejvýznamnější ze všech drah, čím je silnější, tím jsme odolnější. * Výraznější půlkruh značí nadšení. * Čím je blíž k okraji dlaně, tím jsme ve vztazích opatrnější. * Krátká a nevýrazná linie značí, že se necháme snadno zmanipulovat

Čára života. Životní čára neukazuje na délku života, jak se mnozí mylně domnívají, ale je obrazem radosti ze života, životní síly a vitality, poukazuje na fyzickou zdatnost a odolnost. Čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem, táhne se obloukem směrem k polovině spodního konce dlaně a stáčí se směrem k. Read Čára života from the story Jak číst z rukou - Chiromantie by denyflek with 136 reads. česky, věštba, witch. Životní čára neukazuje na délku života, jak se..

Čára života vypovídá spíše o vitalitě, životní náplni a elánu, nikoli o délce. Velkou roli hraje nepřerušovanost. Hluboká a jasná linie informuje o menším počtu životních překážek, mělká a málo zřetelná zase naopak. Čára vypovídá i o zdraví a schopnosti čelit životním situacím 4.1.2020 - Jednou z nejzajímavějších linií na lidské dlani je čára hlavy neboli rozumu. Začíná mezi ukazováčkem a palcem, zhruba v místě, kde začíná linie života a běží ve směru hrany dlaně

Čára strážného anděla na lidské dlani – máte ji

Čáry života na rukou a vaše zdraví - co mohou říci ruce

 1. ŽENA-IN - Chiromantie - hádání z ruky. Hlavní čáry na lidské dlani Čára života - Vitalis (obtáčí základnu palce) Vypovídá o délce života - ačkoliv dlouhá čára nemusí vždy znamenat dlouhý život a krátká čára života nemusí vždy znamenat krátký život, je třeba ji porovnat také s čárou na pravé ruce.
 2. Čára života. Správná čára života má začínat mezi palcem a ukazováčkem a stáčet se dolů k zápěstí. Vypovídá o vitalitě a životním postoji. Každého samozřejmě ze všeho nejvíce zajímá, jak dlouho bude žít. Ale vůbec neplatí, že krátká znamená krátký život a dlouhá naopak. Obecně se bere střed čáry.
 3. Čára života představuje vitalitu člověka. Čára života začíná mezi palcem a ukazovákem a opisuje oblouk až k zápěstí. Poskytuje informace o trvání a průběhu života, o typu osobnosti, energii, vitalitě, zdraví a nemoci. Čím blíže je k palci, tím více je jedinec úzkoprsý, opatrný a asketický
 4. Čára života. Nejdůležitější a obvykle nejvýraznější linie dlaně. Lze ji rozdělit na třetiny, každá představuje asi 25 let vašeho života. Začátek čáry života bývá spojen s čárou hlavy - tam, kde se rozdělí, došlo k emočnímu osamostatnění od rodičů
 5. Činnost rukovědníka zde není expli [144]citně pojmenovávána, pouze se konstatuje, že čára či obrazec na ruce cosi znamená (jestli že by čára života byla hrubá a hluboká a zemské barvy, znamenie jest hlúposti; jestli že by čára života byla krátká znamenává zlobivost, lest, smilstvie atd.)
 6. Read Čára osudu from the story Jak číst z rukou - Chiromantie by denyflek with 100 reads. věštba, česky, ruce. Tato čára se nevyskytuje u každého. V případě, ž..

Chiromantie - čtení z ruky - 1

 1. Jupiterova čára, která se tvoří většinou až v dospělém věku, ukazuje, že její majitel vzal život do svých rukou a vědomě se stává svým pánem. Poměrně dlouhé spojení čáry života s čárou hlavy ukazuje na nepěkné dětství a na neschopnost se vymanit z rodinného vlivu
 2. Životní čára neukazuje na délku života, jak se mnozí mylně domnívají, ale je obrazem radosti ze života, životní síly a vitality, poukazuje na fyzickou zdatnost a odolnost. Čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem, táhne se obloukem směrem k polovině spodního konce dlaně a stáčí se směrem k zápěstí
 3. Chiromantie aneb čtení z ruky. Čára života Čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem a táhne se obloukem k zápěstí, u jehož zhruba poloviny končí. Mnoho lidí se domnívá, že poukazuje na délku života, což není pravda. Symbolizuje radost ze života, životní sílu, energii a odolnost
 4. Naučte se věštit aneb chiromantie je vždy při ruce - čára života, hlavy a srdce. Čtení z ruky je skvělá věštecká metoda, která má tu výhodu, že k tomu nic nepotřebujete. Jen své ruce a ruce vašich přátel.... Tvar nosu nám hodně prozradí o jeho majiteli. Číňané o nosu hovoří jako o středu života
 5. Krátká čára života na dlani neznamená krátký život.Ta může být krátká úplně z jiných důvodů.V první řadě čára života nehovoří o vaši délce života,ale o tom,že může být energie v těle oslabena atd.Lidský osud není zaznamenán pouze na rukou,ale též na tváří a v datech narození.Dělat špatný závěr.
 6. Tag Archives: čára života Chiromantie - podívejte se pravdě do dlaně 3.10.2016 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chiromantie - podívejte se pravdě do dlan

Chiromantie - podívejte se pravdě do dlaně - Zaria

 1. Chiromantie a čtení z ruky. První čára k M tvoří životní rýhy, druhá je tkz. hlavová rýha, třetí je rýhou osudu a čtvrtá je srdeční rýhou. V hlavních čarách lze nalézt osud člověka Čára života, hlavy, osudu a srdce
 2. - čára hlavy a čára života začínají spolu = velká nesmělost, obě čáry sešity křížkováním = dětské problémy (i ve škole), křížky v podobě narušeného diamantu = nesnášenlivost vojenského života (diamant nenarušený = zalíbení v armádě
 3. Čára života - je nejdůležitější čarou a začíná mezi palcem a ukazováčkem. Informuje o životní síle a zdraví. Pokud je vaše čára života tlustá, jste pravděpodobně nemocní jen zřídka. Pokud máte čáru života na obou rukou stejnou, svědčí to o vašem silném charakteru
 4. Chiromantie a Životní dráha - životní čára v dlani Životní dráha je nejvýznamnější ze všech drah. Životní linie se nachází na každé ruce. Začíná pod Jupiterovým vrchem, mezi palcem a ukazováčkem a táhne se kolem Venušina vrchu k zápěstí
 5. Čára srdce - rýha srdeční. Začíná až tři centimetry pod kořenem malíčku a obvykle končí mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Končí-li dřív, říkáme, že je krátká. Bývá řetízková, čárkovitá, nebo taky ostrůvkovitá a to jsou znaky, které nám napoví
 6. 1 ČÁRA ŽIVOTA Každého logicky nejvc znamená, jak dlouho bude žít. To se ale z dlaně nedozví. Náhle ukončená čára života nemusí nutně znamenat smrt, ale třeba velkou životní změnu, konec něčeho starého. Například ukončení dlouholetého vztahu a začátek nového, nebo radikální změnu prostředí, stylu života ap
 7. Úvod › Chiromantie › Čára osudu. Čára osudu. 27. 2. 2009. Má-li osudová rýha ve svém středu vystupující větve, slibuje v polovině života úspěch. Má-li osudová rýha ve svém středu dolů směřující větve, znamená to v polovině života obrat k horšímu

Naučte se věštit aneb chiromantie je vždy při ruce - čára

3. Pahorky na dlani, pahorky na bříšcích prstů, základní linie a jejich vztahy (čára života, hlavy, srdce a osudu). 4. Rozdíl mezi levou a pravou rukou, zvláštnosti na základních liniích a jejich netypická zakončení, vztahy mezi hlavními liniemi. 5 Chiromantie kniha. chiromantie - překlad do češtiny a diskuse ve fóru, kde můžete klást otázky. Czech-English Dictionary | chiromantie. Čeština-Angličtina Angličtina-Čeština English-Spanish Spanish-English.. Základní čáry na dlani se označují jako čára života, hlavy, srdce a osudu. Čtení z ruky se provádí na základě. Chiromantie (řec.), hádání z ruky, jež z tvaru prstů, čar a znamének na dlaní usuzuje o povaze a osudu člověka.Chiromantievychází totiž od náboženského názoru, že Bůh stvořiv a do nejmenších podrobností uspořádav svět, neučinil ani nejmenší známky na ruce bez příčiny a především bez účelu Čára života: Čára života je hlavní čárou na ruce. Jak můžete vidět na obrázku, tak se tato čára otáčí kolem palce. Ukazuje jakým směrem se bude váš život ubírat. Čára je většinou na samém začátku spojena s čárou hlavy. V místě kde se tyto dvě čáry oddělují je doba kdy jsme se staly emočně nezávislí na. Zakřivená čára souvisí s kreativitou a spontánností, zatímco rovná čára je spojena s praktičností a strukturovaným přístupem. Základní výklady jsou: krátká čára - preferuje fyzické úspěchy před duševními; zakřivená, svažující se čára - dobrodružný, nadšený pro život; zvlněná čára - málo pozorn

Chiromantie,čtení z ruky Ahojte holky, věnuji se tomuto umění ráda bych se optala zda tu není někdo kdo se také věnuje stejnému koníčku můžeme si vypomoci a popovídat si teprve jsem někde na začátku tak rady uvítám zakládám nové téma jelikož zde je jen jedno a je o ničem jiném Čára života. Životní čára neukazuje na délku života, jak se mnozí mylně domnívají, ale je obrazem radosti ze života, životní síly a vitality, poukazuje na fyzickou zdatnost a odolnost. Ideální čára života je jasně zřetelná, hluboká, bez přerušení a zlomů

Chiromantie není pouze o čtení čar, i když každá čára na ruce má svůj význam. Ruce jsou však zajímavé samy o sobě. Odborníci si tak všímají jejich velikosti, tvaru, vzhledu nehtů a prstů, dívají se na hrbolky a pahrby i rýhy. Moderní využití chiromantie čára života. Měla by začínat mezi vaším palcem a ukazováčkem. Hluboká a zřetelná čára hovoří o člověku, který si chce život vychutnávat všemi doušky a nechce ztratit ani okamžik.Krátkou a nepříliš zřetelnou čáru mají lidé, kteří neusilují o dosažení úspěšné kariéry

ŽENA-IN - Chiromantie - hádání z ruk

 1. Nešla bych do toho ani za zlatý prase. Možná už jste slyšely poučné story mé kamarádky, která doprovázela ke kartářce svoji nešťasně zamilovanou kolegyni prostší nátury a jen tak z hecu navzdory své inteligenci a pragmatičnosti taky natáhla levou dlaň a uslyšela.krásná čára života, krásná, ale krátk
 2. Chiromantie znamená v přeložení věštění z ruky. Chiromantie je jeden z oborů, který má vztah k astrologické vědě, jako například numerologie. Počátky chiromantie jsou známy ze starého Egypta. K rátká čára života na dlani neznamená krátký život. Ta může být krátká úplně z jiných důvodů.
 3. Druhá čára života . Má zesilující zdravotní účinky na vlastnosti člověka. Čára se táhne po celé délce linie života - chuť do života, pevné zdraví, neúnavnost. Když je čára Zcela chybí - odevzdanost, apatie, život bez radosti Dlouhá a čistá - bohatství, dědictví, šťastné manželstv
 4. Smyčka na pahorku Uranu (aktivní lidé s velkým nadšením do života) Kříž osvobození (navazuje na čáru života, dokážete se vymanit z nevyhovujících situací atd.) Obrázek si můžete kliknutím zvětšit. Šťastná znamení v dlani (obr. Čtení z ruky, Werner Koch, PRAGMA, 1997
 5. Říká se, že člověk, který má na dlani čáru paralelní s čárou života, má neskutečné štěstí. Smůla a nehody se tomuto člověku budou navždy vyhýbat a naopak, štěstí ho po celý život neopustí. Tato čára se u lidí vyskytuje pouze extrémně vzácně

Chiromantie:čím více pracuješ, tím je tvá čára života zřetelnější. Valeriu Butulescu. Témata práce, čára, čáry, živo Protože je chiromantie skutečně zajímavá, existuje dnes mnoho publikací, zejména těch knižních, které základy čtení z ruky představují. Na základě takových výzkumů, ale i převzetí z Egypta, vzniklo označení, jako je čára života, čára srdce a hlavy. Čára života, hlavy i srdce Základní kniha aktivní chiromantie 1998, J. James Převezměte kontrolu nad svým životem Ve vašich rukách je klíč k vaší budoucnosti. Každá čára ukazuje, kde se v tento okamžik svého života nacházíte

Čára života. Tato důležitá čára neznázorňuje pouze fyzické zdraví člověka, odráží také závažné životní změny. Podle soudobé chiromantie délka životní čáry nijak nepředznamenává délku života. Dlouhá čára života vypovídá o odpovědnosti, spolehlivosti a pevnosti i v těch nejtěžších dobách Jednou z nejzajímavějších linií na lidské dlani je čára hlavy neboli rozumu. Začíná mezi ukazováčkem a palcem, zhruba v místě, kde začíná linie života a běží ve směru hrany dlaně Chiromantie:čím více pracuješ, tím je tvá čára života zřetelnější. Valeriu Butulescu. Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Histori Dec 29, 2016 - Jednou z nejzajímavějších linií na lidské dlani je čára hlavy neboli rozumu. Začíná mezi ukazováčkem a palcem, zhruba v místě, kde začíná linie života a běží ve směru hrany dlaně Chiromantie: Znamení na ruce, která souvisí s duchovními schopnostmi a dary. Člověk s takovou čárou potřebuje druhé, aby je zahrnoval láskou, někdy však až příliš. Druhá čára života linie Marsova Ukazuje nám vlastnosti člověka a zároveň zesiluje zdravotní účinky. Napojují se čáry plynule na sebe

Chiromantie – Linie a plochy v dlani

Čára života Odráží zejména fyzické zdraví, to, jestli se má člověk dobře, je v životě šťastný a kolik v životě měl, nebo bude mít překážek. Ukazuje také na velké životní změny a v neposlední řadě je délka téhle čáry spojena s délkou celého života Čára života ve tva ru širokého o b lo u k u (energie)61 . Čára života jd o u c í těsně kolem palce (ne do sta te k energie) 62. Sesterská čára (také znám á ja k o M artova linie) 65 . Rýhy starostí 66. O chranný čtverec 68. Čára osudu 70. Čára osudu začínající dale ko od čáry života (nezávislý náhled) 7

Čtení z ruky - Čára života - Vestirna.com Čtení z ruky je založené především na rozmístění, vzhledu a délce jednotlivých čar, které jsou vepsané ve dlani Čára života popisuje především kvalitu života a dispozice k vitalitě, fyzickému zdraví a odolnosti. Čára života může být pevně spojena s čárou hlavy - začínají tedy ve stejném bodě, anebo jsou od sebe odděleny a nachází se mezi nimi větší či menší prostor

ŽENA-IN - Osud mám vepsaný v dlaních

Chiromantie. Tento termín označuje odhalování budoucnosti z ruky. Hlavním aspektem je určení dominantní ruky (ta, kterou používáme) a pasivní ruky. Snad nejvíce je diskutovaná čára života nebo také linie života, která vede od počátku dlaně k vrcholu mezi palcem a ukazováčkem života tvořila jeden z důležitých invariantů chiromantické praxe. termínu γραμμή (čára), Pseudo-Aristotelés τομή (vryp, zářez), v latinských chi romantických spiscích se většinou objevuje čára (linea), ale také vryp či zářez (scissura, incisura), vráska (ruga) apod

Naučte se věštit z vlastní ruky a už nikdy nebudete

Čtení z ruky - Ostatní čáry - Vestirna

ČÁRA ŽIVOTA Kolik máte energie? Vyvinutost: Čím je tato čára hlubší a čím více se blíží k zápěstí, tím pevnější je zdraví. Tato čára neříká vůbec nic o délce života. Pokud je krátká, znamená to, že nejintenzivnější bude u tohoto člověka první polovina života a pak bude pokračovat v klidných kolejích Chiromantie, chiropraxe, palmistrie - či-li, čtení z ruky. Obor trochu zavánějící fantazií, okultismem a čarodějnictvím. Možná ano, možná ne. Ba, někteří lékaři však z ruky dovedou číst stejně dobře, jako psychiatr či policista z chování osob, z pohledu do obličeje, sledováním stop nebo daktyloskopických otisků, je to něco podobného, stejně. Čára se může měnit v řetízek nebo mít tuto formu po celou dobu - to ukazuje podlomené zdraví. Tazatel by se na ně měl více soustředit v době, kdy mu to čára napovídá. Drobné čáry mezi linií života a hlavy jsou znamením dosažených úspěchů, čím jsou hustější, tím lépe

Čáry na dlani vám ukážou, co vás čeká! Choroby, nevěra

Ty hlavní jsou čára života, čára hlavy, čára srdce a čára osudu. Čára života tvoří oblouk, který začíná blízko palce a končí u.. www.vesteni-osudu.cz. Chiromantie znamená v přeložení věštění z ruky. Chiromantie je jeden z oborů, který má vztah k astrologické vědě, jako například numerologie ČÁRA ŽIVOTA. Je nejdůležitější čarou na dlani.Začínat by měla mezi prostředníčkem a ukazováčkem-stáčí se dolů k zápěstí. Neplatí, že krátká čára znamená krátký život.Vždy se bere její střed,který značí tak zhruba 35. rok života.Každý milimetr od tohoto středu značí další rok Chiromantie a čtení z ruky Možná vám bylo nápadné, že se v dlani každého člověka nachází někdy více, někdy méně zřetelné M, utvořené ze čtyř čar. Čára života, hlavy, osudu a srdce Jeho životní schopnost Jeho myšlení Jeho osud Jeho city a pudy Vedlejší rýhy v dlani Zdravotní rýha Sluneční rýh Obecně se říká, že dlouhá čára života představuje dlouhý život. Máte-li krátkou čáru života, neznamená to, že se dožijete nízkého věku, ale že máte například oslabenou energii v těle. čára hlavy - čára hlavy neboli rozumu informuje o tom, jak myslíte a přistupujete k práci. Je-li tato čára dlouhá, pak se.

Seriál Co můžeme vyčíst z ruky: Život, hlava a srdceVýznam jména Tadeáš | Esoterika

Naučte Se Věštit Aneb Chiromantie Je Vždy Při Ruce - Čáry

Chiromantie, věštění z ruky, je jeden z nejznámějších způsobů, jak předpovědět budoucnost. Je důležité si uvědomit, že čáry na ruce se mění tak, jak vy měníte svá životní rozhodnutí - proto to, co z dlaně vyčtete, vypovídá o tom, kam váš život směřuje právě teď. Čára života je extra dlouhá. Určuje vitalitu, radost ze života. Čára hlavy začíná také mezi palcem a ukazováčkem a vede šikmo přes dlaň. Ukazuje naše schopnosti, zájmy, inteligenci, vnímavost. Srdeční čára začíná na hraně dlaně pod malíčkem a táhne se k ukazováčku, zobrazuje emoce a zdravotní stav Chiromantie by měla sloužit jako odrazový můstek na cestě ke zlepšení sebe sama. Vlastnosti, vlohy a schopnosti, jež jsu do dlaně vtištěny, by měly být vodítkem na cestě ke spokojenosti a plnějšímu životu, ne jako zlověstná předpověď hrozícího neštěstí, dodává Linda Domin. Co napoví například linie života

Chiromantie: Co skrývá naše dlaň? - Dáma

Na dlani se nachází čára života, srdce, hlavy a osudu. Nejčastěji se lidé zajímají o čáru života, protože vypovídá o tom, jak dlouhý a kvalitní život budou mít. Zda je čekají nějaké překážky a životní zlomy. Čára srdce je indikátorem vašich citů a přístupu k ostatním lidem Čára života ukazuje nejen délku života, ale i možné komplikace a podobně. Čára hlavy pak ukazuje inteligenci, způsob myšlení. Čára srdce, ostatně jak už název napovídá, vypovídá o srdečních záležitostech. Čtení z ruky ale není samozřejmě jednoduché ČÁRA STRÁŽNÉHO ANDĚLA. V první řadě je nutné ujasnit si, kde leží čára života. Víte to? Pokud ne, nahlédněte do své dlaně a přesně ta čára, kterou najdete mezi palcem a ukazováčkem na hraně dlaně, je čárou života. Dále se podívejme, zda máme vedle čáry života ještě jednu čáru, která vede stejným směrem

Chiromantie: Znamení na ruce, která souvisí s duchovními

UMĚNÍ CHIROMANTIE A ČLOVĚK A ČTENÍ Z OBLIČEJE Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_PSY_5 Mgr. Martina Šenkýřov Čára hlavy Ideální čára začíná u čáry života a prochází v oblouku celou dlaní až k malíčku. Všeobecně by se z ní mělo poznat, jaké kdo schopnosti a inteligenci. Silná čára patří lidem schopným překonávat překážky, naopak slabou mají ti, kteří nemají pevnou vůli a jen čekají na to, jak to s nimi dopadne Znamená to,že v tomto období tvého života,tedy časově na roky,něco zemře a začneš žít úplně jinak.Například se odstěhuješ do ciziny a třeba se vůbec nerozloučíš,prostě zlom.A nebo to může značit,že začneš naprosto odlišný životní styl.Prostě velký obrat způsobený tvým náhlým rozhodnutím.:

Co prozradí ruce? Podívejte se s námi na čáru života a

Co Vás čeká? Poodhalit tajemství budoucnosti Vám pomůže horoskop. Čtěte horoskopy a charakteristiky znamení zvěrokruhu, partnerský horoskop lásky. Jsou Vám planety příznivě nakloněny? Najděte partnera podle znamení Existuje dělící čára mezi obyčejným rutinním cílem a zaujetím či tíhnutím. Je jí emocionální nezávislost. Jestliže si stanovíte nějaký běžný cíl, budete se ze vší síly snažit ho dosáhnout. Vaše vědomí a emoce budou na něj nastavené Inzerát Základní kniha aktivní chiromantie . v okrese Prachatice, cena 39Kč, od farm-thief na Sbazar.cz. Popis: Převezměte kontrolu nad svým životem Ve vašich rukách je klíč k vaší budoucnosti. Každá čára ukazuje, kde se v tento okamžik svého života nacházíte. Váš osud není předurčen - můžete jej změnit! Jakmile jednou změníte způsob myšlení, můžete. Znamení Blíženci a jeho podrobná charakteristika. Blíženci jsou třetí sluneční znamení zvěrokruhu. Klíčové vlastnosti Blíženců jsou: komunikativnost, výmluvnost, dychtivost, pohotovost, změna, přátelství. Charakteristický Blíženec je čilý a zvědavý. Naleznete ho neustále zaměstnaného. Rád cestuje

Chiromantie: Máme osud vepsaný do dlaní? - EnigmaPlus

Pokud byste každému ne příliš příjemnému okamžiku svého života dovolili, aby určoval to, jak nahlížíte sami sebe, záhy byste celý svět viděli jenom v negativním tónu. Propasete vzácné příležitosti jenom proto, že při malém nezdaru někdy před pěti lety jste se začali utvrzovat v tom, že jste hloupí CHIROMANTIE - též jako chiromantika; metoda předvídání budoucnosti z čar lidské dlaně; hlavní čáry jsou 3, někdy 4 - čára života, čára srdce, čára osudu a čára hlavy; obvykle se čte z levé ruky, protože je blíže srdci; krom čar vypovídá o charakteru člověka i velikost, tvar dlaně, délka prstů, postavení palce. Čára srdce - rýha srdeční. Začíná až tři centimetry pod kořenem malíčku a obvykle končí mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Končí-li dřív, říkáme, že je krátká. Bývá řetízková, čárkovitá, nebo taky ostrůvkovitá a to jsou znaky, které nám napoví Protože se základními čarami, kterými jsou čára života, hlavy a srdce, se člověk už rodí. K nim jsem začala přidávat další vědomosti, nejprve načtené z knih a posléze jsem se přihlásila do kurz chiromantie. Dnes ji už docela ovládám a stejně, jako tehdy cikánka, nahlížím do dlaní známých a blízkých a někdy. Chiromantie-----1, Mentální fotografie. Jedná se fotografické zobrazování představ jedinců. Tito jedinci, které můžeme nazvat médiem, mají schopnost zobrazovat postavy, události a objekty, které ovšem nejsou viditelné lidským okem, ale na fotonegativu je tato vize zaznamenána. K hlavním znakům patří čára života.

Chiromantie 4 - eStránky

Contents Obsah Úvod 11 1 Celá ruka 15 2 Hlavní linie 43 3 Určování času na ruce 77 4 Vedlejší linie 91 5 Prsty 105 6 Pahorky 131 7 Čtyřúhelník 145 8 Znaky na ruce 151 9 Vzory kožní kresby 161 10 Zdraví, bohatství, láska a štěstí 177 11 Jak všechno spojit dohromady 191 12 Jak pořizovat otisky dlaní 209 13 Závěr 213 Slovníček 215 Poznámky 217 Doporučená četba. Věštění v antickém světě bylo velmi oblíbenou a žádanou složkou magických umění. Umění předvídat budoucnost provozovali kněží nejrůznějších božstev, profesionální mágové, nekromanti, bylinkářky a další podobné existence. Každá skupina okultních praktiků měla svůj vlastní způsob, jak určit běh budoucích věcí 25.8.2020 - Explore Spineli S's board chiromantie on Pinterest. See more ideas about Čtení z ruky, Čtení, Duchovno

 • Film plus.
 • Nikon d7100 recenze.
 • Obecní dům výzdoba.
 • Fata morgána.
 • Kostarika fauna.
 • Alkoholické nápoje referát.
 • Daruji kaktusy.
 • Snubní prsten cerny.
 • Nežádej svůj poslední tanec 2.
 • Počet přistání na měsíci.
 • Vnější měnová politika.
 • Koupelnový nábytek levně.
 • Visacz.
 • Australian tennis open 2017.
 • Nikon d90 objektiv.
 • Ncis 13.
 • Premiera na dvd.
 • Tatra t iii.
 • Miluji kamarádku.
 • Rozdíl mezi dýhou a laminem.
 • Mark zuckerberg životopis.
 • Visacz.
 • Herbartovské školy.
 • Minneola ovoce.
 • Co morce nesmi jist.
 • M piriformis.
 • Občasné rozmazané vidění.
 • Obrázky unicorn.
 • Terasa v patře.
 • Masca tenerife.
 • Šperky z mušlí.
 • Rumpsteak omacka.
 • Dynova seminka bez slupky.
 • Chce po mne fotky.
 • Živé květiny na dort.
 • Hugh grant filmy.
 • Přenosné ohniště 70 cm.
 • Terraria mod downloader.
 • Really not ok.
 • Mobilní bunka.
 • Chrome offline installer 32 bit.